2 đầu ren inox 304 100mm

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

2 đầu ren inox 304 dài 100mm

Kết nối: Ren BSPT

Vật liệu: Inox 304

Kích thước: 1/4″ → 4″

2 đầu ren inox 304 dài 100mm

Kết nối: Ren BSPT

Vật liệu: Inox 304

Kích thước: 1/4″ → 4″