Măng sông inox 304 nối ren

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Măng sông inox 304 nối ren

Kết nối: Ren trong BSPT

Vật liệu: Inox 304

Kích thước: 1/4″ → 4″

Măng sông inox 304 nối ren

Kết nối: Ren trong BSPT

Vật liệu: Inox 304

Kích thước: 1/4″ → 4″