Rắc co inox 304 nối ren

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Rắc co inox 304 nối ren

Vật liệu: Inox 304

Kết nối: Nối ren trong BSPT

Kích thước: 1/4″ → 4″

Rắc inox 304 nối ren

Vật liệu: Inox 304

Kết nối: Nối ren trong BSPT

Kích thước: 1/4″ → 4″