PRODUCT CATEGORY

Cast Iron Sight Glass Screwed Ends

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Cast Iron Sight Glass Screwed Ends

Brand: TSV

End Connection: BSTP

Cast Iron Sight Glass Screwed Ends

Brand: TSV

End Connection: BSTP

Model SH-21

Body: Cast Iron

Pressure: 7 kgf/cm2

Temperature: 100°C

Size: DN15 → DN50 (1/2″ → 2″)

Xin đừng sao chép nội dung của chúng tôi.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com