PRODUCT CATEGORY

Ductile Iron Ball Float Steam Trap FLT-1S

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Ductile Iron Ball Float Steam Trap FLT-1S

Brand: YNV

Model: FLT – 1S

Origin Korea

End Connection: BSPT

Ductile Iron Ball Float Steam Trap FLT-1S

Brand: YNV

Model: FLT – 1S

Origin Korea

End Connection: BSPT

Body: Ductile Iron / FCD 450

Disc: SUS 304

Ball: SUS 304

Pressure: 0.35 kgf/cm² ~ 4.5 kgf/cm² ~ 10kgf/cm² ~ 14 kgf/cm²

Temperature: Max 220°C

Size: DN 15 → DN 50 ~ (1/2 inch x 2 inch)

Xin đừng sao chép nội dung của chúng tôi.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com