PRODUCT CATEGORY

Electric Actuator On Off NTQ-060

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Electric Actuator On Off NTQ-060

Brand: Nutork

Model: NTQ-060

Body: Aluminium Alloy, Epoxy Coated

IP67 Enclosure

Electric Actuator On Off NTQ-060

Brand: Nutork

Model: NTQ-060

Body: Aluminium Alloy, Epoxy Coated

IP67 Enclosure

Voltage 1Ph/220VAC, 3Ph/380VAC,1Ph/110VAC, 3Ph/220VAC, 440VAC, 24VAC/24VDC

Output Torque: 60Nm

Operation Angle: 90° (0° → 90°)

Operating Time(Sec.) 50/60Hz: 21/18s

Temperature: -20°C → 70°C

Xin đừng sao chép nội dung của chúng tôi.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com