PRODUCT CATEGORY

Stainless Steel Concentric Reducer Butt Weld

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Stainless Steel Concentric Reducer Butt Weld

Brand: SPI / KT

Origin: Malaysia

Stainless Steel Concentric Reducer Butt Weld

Brand: SPI / KT

Origin: Malaysia

Standard: ASTM A 403 / JIS B 2312 / JIS B 2313

Material: SS304L / SS316L

Connection: Butt Weld

Schedule: SCH10 / SCH40

Xin đừng sao chép nội dung của chúng tôi.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com