DANH MỤC SẢN PHẨM

Khớp nối nhanh inox kiểu DC

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Khớp nối nhanh inox kiểu DC

Mã sản phẩm: KIỂU – DC (COUPLER DUST CAP)

Kiểu Nối Nhanh – Nắp bịt ngoài

Tiêu Chuẩn: JIS B 0203

Thibft kế web bởi Hoangweb.com