Van bi đồng đóng mở điện Fig. EA200-TFE

Mã sản phẩm: N/A

Mô tả:

Van bi đồng đóng mở điện Fig. EA200-TFE

Nhãn hiệu: Kitz

Size DN15 – DN40

Van bi đồng đóng mở điện Fig. EA200-TFE

Nhãn hiệu: Kitz

Size DN15 – DN40